Logo

Bevers Assurantien in Son en Breugel:

- Is uw pro-actieve partner in financiele- en verzekeringsoplossingen.
- Staat voor integriteit, professionaliteit en betrouwbaarheid.
- Stelt uw financiele belang altijd voorop.
- Is onafhankelijk en objectief en gebaseerd op de verzekering die het beste past bij uw specifieke situatie, nu en met het oog op de toekomst.
- Bemiddelt derhalve voor een groot aantal verzekeringsmaatschappijen.
- Is volledig gediplomeerd en voldoet aan de nieuwe en strengere eisen die zijn vastgelegd in de Wet Financiele Dienstverlening.
- Heeft een uitgebreide zorgplicht en is aangesloten bij het Klachten Instituut Financiele Dienstverlening
- Bemiddelt via de bij onze organisatie samenwerkende externe deskundigen, bijvoorbeeld notaris, taxateur, makelaar, mediator(o.a. echtscheiding en zorg), juristen etc.
- Biedt een speciale seniorenservice.

Copyright 2012 - Bevers Assurantien - Son en Breugel